• Araç Muayene İstasyonları
  • Güven verir. Değer katar.
Araç Muayene Randevusu Alın, Güncelleyin ya da İptal Edin.
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Randevu almak, güncellemek ve iptal etmek için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin Tüm bu işlemler için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin.
Ruhsat Örneği. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Tablet. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Mobil. Tüvtürk Araç Muayene
Hatalı Palaka Girdiniz. Tüvtürk Araç MuayeneLütfen Plaka Giriniz.

Gecikme Cezası Hakkında Sorular

Gecikme cezası hangi kanuna göre tahsil edilir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 25539 sayılı ve 31.04.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5228 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir." ifadesi yer almakta ve takip eden üçüncü fıkrasında "..... ile % 5 oranında fazla tahsil edilen tutarın tamamı Hazine payı olarak, izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından, yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile birlikte ödenir." denmektedir.

Yukarıda anılan Kanunun hükmü gereğince muayene ücreti, muayene süresi aşılan araçlardan geçirilen her ay için, muayene süresi tespit edilemeyen araçlardan ise Kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2005 tarihinden itibaren her ay için % 5 fazlasıyla tahsil edilerek tamamı Hazine payı olarak aktarılmaktadır.

Gecikme cezası nasıl hesaplanır?

Karayolları Trafik Kanunu'nun değişik 35. maddesi gereğince yayımlanmış olan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkındaki yönetmeliğin 8'nci maddesinde belirtilen esaslara göre, muayenesi yapılan araçlar muayeneden geçemedikleri taktirde, kendilerine tanınan 1 aylık süre içinde aynı il sınırları içindeki herhangi bir sabit araç muayene istasyonuna gelerek muayene tekrarını yaptırmak zorundadırlar. Bu süre içinde gelinen ikinci muayene, muayene tekrarı olarak sayılacağından ücret tahsil edilmeyecektir. 1 aylık zaman dilimi içinde gelinen ikinci muayeneden veya bir aylık sürenin dolmasından sonra gelinen muayeneden muayene ücreti tam olarak alınmaktadır.

Gezici istasyonlarda yapılan muayenelerin tekrarları, aynı gezici istasyonda yapılabildiği gibi gezici istasyonun bağlı bulunduğu ilin sabit istasyonlarında da muayene tekrarı yapılabilmektedir.

İlgili yönetmelikte muayene tekrarı için verilmiş hak 1 aylık süreyi kapsamaktadır ve herhangi bir şekilde bu sürede değişiklik yapılamamaktadır.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Hakkında Sorular

Araç Muayene gecikme cezası düzenlemesi her araç cinsi için geçerli mi?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun düzenlemesi, kanunun yayımlandığı tarih olan 09.06.2021 tarihi itibari ile 09.06.2021 tarihi öncesi için geçerli bir muayenesi olmayan, tüm araç cinslerini kapsamaktadır. Bu durum MTV, Trafik idari para cezaları, köprü ve oto yollardan usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezaların tamamı için de geçerlidir.

Düzenleme araç muayenede ne kadar bir ceza indirimi getiriyor? Araç sahiplerine ne kolaylık getiriyor?

Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla araç muayenesini süresinde yaptırmamış olan araç sahipleri, 31/12/2021 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda; (2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca) muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 gecikme bedeli yerine aşağıdaki detayda gecikme bedeli ödeyeceklerdir.

Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmesi gereken gecikme bedeli; Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,

Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar; aylık %0,75 oranı esas alınacaktır.

Hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık Yİ-ÜFE oranlarına ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik arz etmekle beraber yeni düzenlemeye göre örneğin araç muayenesi;

3 ay gecikmiş bir otomobil 56 TL gecikme cezası yerine 7 TL,

6 ay gecikmiş bir traktör 57 TL gecikme cezası yerine 5 TL,

6 ay gecikmiş bir otobüs 151 TL gecikme cezası yerine 14 TL,

1 yıl gecikmiş bir otomobil 205 TL gecikme cezası yerine 17 TL,

2 yıl gecikmiş bir kamyon 529 TL gecikme cezası yerine 41 TL,

4 yıl gecikmiş bir minibüs 820 TL gecikme cezası yerine 50 TL,

4 yıl gecikmiş bir traktör 418 TL gecikme cezası yerine 31 TL

ödeyecektir.

Gecikme bedeli tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aktarılmaktadır.

Aracımın muayene süresi henüz gelmedi, bu nedenle gecikme ücreti yok, ancak bu yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik cezası borcum var. Bu kanun düzenlemesinin bana katkısı olacak mı?

Yasalara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu veya trafik idari para cezası, köprü ve oto yollardan usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalara dair borç olduğu durumlarda, araç muayene işlemi yapılamamaktadır. Kanun düzenlemesi bu borçların gecikmelerinin yeniden yapılanmasını da getirmektedir.

Düzenleme ne kadar geçerli olacak? Yasa çıktıktan sonra gecikenlerin durumu ne olacak?

Yasal düzenleme, araç muayene gecikme ücretleri için yürürlüğe girdiği tarih olan 09.06.2021 tarihinden itibaren 31 Aralık 2021 günü mesai bitimine kadar geçerli olacaktır. Kanun çıktıktan sonra muayene süresi dolan araçlar, geciktikleri takdirde, her ay için yüzde 5 ceza ödemeye devam edecektir.

Motorlu taşıt vergisi ve trafik cezası yapılandırmaları için 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunulmalıdır.

"Aracımı Haziran 2017'de muayeneye götürmem gerekiyordu, ama götürmedim. Şimdi ne kadar ceza ödeyeceğim?"

Kanun düzenlemesine göre, yasanın yürürlüğe girdiği 09 Haziran 2021 tarihi sonrası içinde aracınızı muayeneye götürürseniz, araç muayene gecikme ücreti, geçmişte geciktiğiniz her ay için, o ayların aylık Yİ-ÜFE değişim oranı temel alınarak hesaplanacaktır.

Kanunun Yayımlandığı Tarih ile Araç Muayenesinin Yapıldığı Tarih Arasında Geçen Ay Sayısı için  %0,75 oran uygulanmaktadır.

Aracımın muayene süresi Temmuz 2021'de doluyor. Ağustos veya Eylül ayında götürdüğümde ne kadar gecikme ücreti ödeyeceğim?

Kanun düzenlemesi, geçmişe dönük gecikme ücretlerinin indirimli olarak ödenmesini sağlamaktadır.. Aracınızın muayenesi, düzenlemenin çıktığı tarihten sonra doluyorsa, geciktiğiniz her ay için yüzde 5'lik gecikme ücreti ödemeye devam edeceksinizdir.

Bu kanun hükmünden yararlanmak isteyen araç sahiplerinin ek olarak yapmaları gereken bir şey  var mı?

Araç muayenesi için öncelikle Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik cezası veya otoyol geçiş cezaları için borçlarını kanun kapsamında yapılandırmış olmaları veya borçlarının bulunmaması gerekmektedir. Bu tür borçları olmayan araç sahiplerinin, belirledikleri gün ve saat için, www.tuvturk.com.tr internet adresinden ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden ücretsiz randevu alarak, muayene istasyonlarına gelebilirler. Ayrıca tüm araç sahipleri, TÜVTÜRK web sitesinde randevu adımında borç sorgulaması yapabilirler. Borcu olan araç sahipleri 31 Ağustos 2021 tarihine kadar borçlarını yapılandırabilmektedir. Bu tarihine kadar www.gib.gov.tr sitesinden online olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Araç muayene gecikme ücretlerinin tamamı TÜVTÜRK istasyonlarında tahsil edilmektedir. Daha fazla bilgi için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi İletişim Merkezi 444 0 189 no bilgilendirme hattından bilgi alınabilmektedir.

over
.
Önerilen