• Araç Muayene İstasyonları
  • Güven verir. Değer katar.
Araç Muayene Randevusu Alın, Güncelleyin ya da İptal Edin.
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Randevu almak, güncellemek ve iptal etmek için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin Tüm bu işlemler için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin.
Ruhsat Örneği. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Tablet. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Mobil. Tüvtürk Araç Muayene
Hatalı Palaka Girdiniz. Tüvtürk Araç MuayeneLütfen Plaka Giriniz.

Araç Muayene Ücreti Hakkında Sorular

Çekme Belgeli araç için hangi durumlarda gecikme ücreti alınır?

T.C. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün 5 Nisan 2009 ve 12/2009 sayılı genelgesine uygun olarak çekme belgeli araçlardan gecikme cezaları tahsil edilmektedir. İlgili Genelgeyi T.C. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinin ( http://www.kugm.gov.tr ) Mevzuat başlığı altında bulabilirsiniz.

Aracın son muayene geçerlilik tarihini aşağıdaki belgelerle ispat etmeniz gerekmektedir; ispat edilememesi durumunda 01.01.2005 tarihi dikkate alınarak gecikme ücreti tahsil edilecektir.

  • Trafik Tescil Şubesinden, muayene geçerlilik tarihini belirten resmi bir yazı
  • Trafik Tescil Şubesinden temin edebileceğiniz, muayene geçerlilik tarihinin görülebildiği onaylı ruhsat fotokopisi
  • Trafik Tescil Şubesinden temin edebileceğiniz ve en son muayene tarihini belirten Ek-1 belgesinin onaylı kopyası
  • Vergi Dairesi'nden temin edilen son muayene harç makbuzu (aslı tarafınızda mevcut ise tekrar işlem yapmanız gerekmemektedir)

Eğer son muayeninizi TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırdıysanız, kayıtlarımızda bu tarihi görebileceğimizden yukarıdaki belgeleri getirmenize gerek bulunmamaktadır.

Çekme belgeli araçların yeni plaka ile trafiğe çıkmaları durumunda, son muayene geçerlilik tarihi ispatı eski plaka üzerinden yapılmalıdır.

Engelli araçlarına öncelik var mı? Muayene ücreti tahsil ediliyor mu?

TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarında, işlemler randevu ile ve randevu saatinde yapılmaktadır. Randevu alımında engelli vatandaşlarımıza ait araçlara en fazla 7 gün içinde randevu önceliği tanınmakta olup, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 35'nci maddesine göre, engelli araçları dahil tüm araçlardan muayene ücreti tahsil edilmektedir.

Muayene harcı (ücreti) nerede tahsil ediliyor?

Muayene harcı (ücreti), TÜVTÜRK istasyonlarında tahsil edilmektedir. Buradan ulaşabilirsiniz.

Muayene tekrarından sonraki muayeneden neden ücret alınır?

Karayolları Trafik Kanunu'nun değişik 35. maddesi gereğince çıkarılmış olan Araç Muayene İstasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi hakkındaki yönetmeliğin 8'nci maddesinde belirtilen esaslara göre, muayenesi yapılan araçlar muayeneden geçemedikleri taktirde, kendilerine tanınan 1 aylık süre içinde Türkiye genelinde aynı araç grubuna hizmet veren tüm istasyonlarda muayene tekrarını yaptırabilirler. Bu süre içinde gelinen ikinci muayene, muayene tekrarı olarak sayılacağından ücret tahsil edilmeyecektir. 1 aylık zaman dilimi içinde gelinen ikinci muayene tarihi veya bir aylık sürenin dolmasından sonra gelinen muayenelerde muayene ücreti tam olarak alınmaktadır.

Gezici istasyonlarda yapılan muayenelerin tekrarları, aynı gezici istasyonda yapılabildiği gibi gezici istasyonun bağlı bulunduğu ilin sabit istasyonlarında da muayene tekrarı yapılabilmektedir.

İlgili yönetmelikte muayene tekrarı için verilmiş hak 1 aylık süreyi kapsamaktadır ve herhangi bir şekilde bu sürede değişiklik yapılamamaktadır.

Muayene ücretlerini kim belirliyor?

Araç Muayene ücretleri yıllık olarak T.C. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün genelge ve emirleri doğrultusunda belirlenmektedir. 2918 sayılı Karayolları Trafik kanununun 35. maddesinde belirtilen esaslar uygulanmaktadır; Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından yıllık olarak yayımlanan sirküler baz alınmaktadır. TÜVTÜRK, tamamen belirlenmiş rakamlara göre işlem yapmak durumundadır.

Muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı geçerli midir?

Tüm istasyonlarımızda kredi kartı, banka kartı ve nakit olarak ödeme yapılabilmektedir.

Yurt dışındaki araçların gecikme ücretleri nasıl hesaplanmaktadır?

Yurt dışındaki araç ya da araç sahipleri ile ilgili muayene gecikme ücreti tahsil prosedürünü aşağıda bilgilerinize sunar, güvenli yolculuklar dileriz.

Yurt dışında ikamet eden kişiler:

İkametgahı yurt dışında olan ancak araçları yurt içinde bulunan kişilerin yurda giriş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde araç muayenesini yaptırması halinde % 5 gecikme bedeli alınmaz. Zorunlu muayene tarihi olarak aracın muayene için geldiği gün kullanılır.

Ticari faaliyet nedeniyle yurt dışına çikan araçlar:

Ticari faaliyet nedeniyle yurt dışına çikan araçların muayenelerinin yurda giriş tarrihinden itibaren 1 ay içerisinde yaptırılması halinde % 5 gecikme bedeli alınmaz. Zorunlu muayene tarihi olarak aracın muayene için geldiği gün kullanılır.

Gecikme bedeli,

  • Geçerli muayene süresi dolduktan sonra yurt dışına çikan kişilerin araçlarından,
  • Araç sahibinin yurda giriş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde muayenesi yapılmayan araçlardan,
  • Yurt dışında ikamet ettiğini belgelendiremeyen kişilerin araçlarından, trafik belgesinde yazılı geçerli muayene tarihinden itibaren, yurt dışında geçirilen süreler dikkate alınmaksızın tam olarak alınır.

Diğer durumlar:

  • Ticari faaliyet dışında yurt dışında olan araçlar ile yurt dışında ikamet etmeyen geçici süre ile (örnek: gezi amaçlı) yurt dışında olan kişilerin araçları için gecikme bedeli, aracın trafik belgesinde yazılı geçerli muayene tarihinden itibaren, yurt dışında geçirilen süreler dikkate alınmaksızın tam olarak alınır.
over
.
Önerilen