• Araç Muayene İstasyonları
 • Güven verir. Değer katar.
Araç Muayene Randevusu Alın, Güncelleyin ya da İptal Edin.
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Randevu almak, güncellemek ve iptal etmek için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin Tüm bu işlemler için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin.
Ruhsat Örneği. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Tablet. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Mobil. Tüvtürk Araç Muayene
Hatalı Palaka Girdiniz. Tüvtürk Araç MuayeneLütfen Plaka Giriniz.

Araç Muayene için Gerekli Belgeler Hakkında Sorular

Aracıma logo işletimi için gerekli belgeler nelerdir?

A) Logo işletilmesi müşterimizin isteğine bağlıdır. Logo işletmek isteyen müşterimizin sözlü talebi yeterlidir.

İlk kez tescil edilen bir araca logo tespiti yapılacaksa; aracı tanımlayan belgeler ve sahiplik belgeleri (uygunluk belgesi, fatura, vb. gibi) ile aracı getiren kişiye ait bir kimlik gerekmektedir.

B) Tescilli bir araca logo tespiti yapılabilmesi için geçerli bir muayenesinin olması şartı aranmaktadır.

Tescilli bir aracın geçerli bir muayenesi var ve logo işletilmek istendiği takdirde; araç üzerine mevzuata uygun logonun yerleştirilmiş olması, tescil belgesinin olması, aracı götüren kişiye ait kimlik, yetki yazısı (Gerekli olduğu takdirde) gerekmektedir.

Araç muayenesi için gerekli belgeler nelerdir?

Aracınızı muayeneye götürürken bulundurulması gereken evrakları buradan inceleyebilirsiniz.

Çekme Belgeli araçlardan istenen evraklar nelerdir?

Çekme belgeli araçların trafiğe çıkmaları için muayene yaptırmaları gerekmektedir; muayeneye aşağıdaki belgelerle gelinmelidir:

 • Aracınız için hazırlanmış geçerli bir trafik sigortası belgesinin aslı
 • Son muayene tarihini ispat eden belge ( eğer son muayene TÜVTÜRK istasyonlarında yapıldı ise bu konuda belge istenmeyecektir)
 • İstasyonlarımızda yapılacak online sorgulama sonucunda herhangi bir borcunuzun olmaması
 • Geçerli Egzoz Gazı Emisyon ölçümünün olmaması 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren ağır kusur olarak değişmiştir. Bu nedenle, muayeneye gitmeden önce egzoz gazı emisyon ölçümünüzün geçerlilik tarihini kontrol etmenizi öneririz. Bu ölçümü istasyonlarımızda da yaptırabilirsiniz.

Aracın son muayenesi TÜVTÜRK'de yaptırılmamışsa geçerlilik tarihini aşağıdaki belgelerle ispat etmeniz gerekmektedir; ispat edilememesi durumunda 01.01.2005 tarihi dikkate alınarak gecikme ücreti tahsil edilecektir.

 • Trafik Tescil Şubesinden, muayene geçerlilik tarihini belirten resmi bir yazı
 • Trafik Tescil Şubesinden temin edebileceğiniz, muayene geçerlilik tarihinin görülebildiği onaylı ruhsat fotokopisi
 • Trafik Tescil Şubesinden temin edebileceğiniz ve en son muayene tarihini belirten Ek-1 belgesinin onaylı kopyası
 • Vergi Dairesi'nden temin edilen son muayene harç makbuzu (aslı tarafınızda mevcut ise tekrar işlem yapmanız gerekmemektedir)

Egzoz Gazı Emisyon ölçümü için gerekli belgeler nelerdir?

Egzoz gazı emisyon ölçümü yapılacak aracınız için;

 • Tescil Belgesinin aslı
 • T.C Kimlik no'sunu gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport

ile istasyonumuza müracaat etmeniz gerekmektedir.

Fenni muayene izin belgesini nereden alabilirim? Muayene işlemi için Fenni Muayene İzin Belgesi gerekli midir?

Fenni muayene izin belgesini, bağlı olunan vergi dairesinden ya da online bilgi alınabilen vergi dairesi veya bürolarından temin edebilirsiniz. İstasyonlarımızda bulunan ve Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edilmiş sorgulama ekranlarından da vergi borcu bilgisine ulaşılabilmektedir. Yapılan kontrolde vergi borcu, ogs cezası ve trafik cezası görülmez ise, bir belgeye ihtiyaç duyulmadan muayene işlemleriniz yapılabilir. Yapılacak sorgulamada vergi borcu, trafik cezası vb. çıkması halinde ya da online olmayan vergi dairelerine bağlı araçların borç sorgulaması yapılamaması durumunda, muayene yapılabilmesi için fenni muayene izin belgesi istenebilmektedir. Vergi Dairesi nezdinde yapılan vergi borcu ödeme ve borcun sistemden düşürülmesi sonrasında istasyonda yapılan kontrolde borç olmadığı görülmesi durumunda da fenni muayene izin belgesi istenmeyecektir.

Fenni muayene izin belgesinin süresi nedir?

Fenni muayene izin belgesi, üzerine vergi dairesi tarafından şerh düşülen süre içinde geçerlidir.

Montaj tespit raporu ile yakıt sistemi montaj belgesi aynı şey midir?

Montaj Tespit Raporu (MTR) Makine Mühendisleri Odasından alınan ve geçerliliği 31.12.2017 tarihinde sona eren bir belgedir. 01.01.2018 tarihinden itibaren Yakıt Sistemi Montaj Belgesi işlem yapılmaktadır.

Dernek veya kooperatif araçlarıyla ilgili gerekli evraklar nelerdir?

İlgili evraklar; tescil belgesi, geçerli bir trafik sigortası, aracı götüren kişiye ait kimlik, yetki yazısı. (Dernek başkanı veya yöneticileri tarafından onaylı)

Aracı getiren kişinin dernekle bir ilişkisi yoksa, bu durumda tüzel kişilik olması nedeni ile vekaletle aracı muayeneye getirebilir.

Bir şahıs bulunduğu takvim ayı içerisinde kendisine ait olmayan bir şahıs ve çalışanı olmadığı bir şirket aracı muayenesini ek bir belge olmaksızın (Vekaletname- Yetki yazısı) yaptırabilmektedir.

over
.
Önerilen