• Araç Muayene İstasyonları
  • Güven verir. Değer katar.
Araç Muayene Randevusu Alın, Güncelleyin ya da İptal Edin.
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Randevu almak, güncellemek ve iptal etmek için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin Tüm bu işlemler için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin.
Ruhsat Örneği. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Tablet. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Mobil. Tüvtürk Araç Muayene
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatma metinlerimize buradan ulaşabilirsiniz.Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatma metinlerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Hatalı Palaka Girdiniz. Tüvtürk Araç MuayeneLütfen Plaka Giriniz.

Kamera İzleme Politikası

TÜVTÜRK BİNALARINDA UYGULANAN
VIDEO KAMERA İLE İZLEME YÖNTEMİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1. TÜVTÜRK'ün Kamera İzleme Politikasının Amacı ve Kapsamı

2. Hangi Bölgelerde İzleme Faaliyetinin Yürütüldüğü

3. TÜVTÜRK Tarafından Yürütülen Video Kamera İzleme Faaliyetinin Amacı

4. Video Kamera İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanakları

5. İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

6. TÜVTÜRK Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verilerin Güvenliğini Sağlaması

7. TÜVTÜRK Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verileri Muhafaza Süresi

8. TÜVTÜRK'ün İzleme Politikası Hakkında Kamunun Bilgilendirilmesi

9. Video Kamera ile İzlenen İlgili Kişilerin Hakları

1- TÜVTÜRK'ün Video Kamera İzleme Politikası'nın Amacı ve Kapsamı

İş bu Video Kamera İzleme Politikası'nda ("Politika"), TÜVTÜRK'ün kamera izleme sistemine ilişkin detaylar verilmekte ve kişisel verilerin, gizliliğin, temel hakların ve izleme alanlarında bulunanların meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

İşbu Politika, kişisel verilerin korunması mevzuatı düzenlemelerine dayanılmaktadır.

2- Hangi Bölgelerde İzleme Faaliyetinin Yürütüldüğü

İzleme faaliyeti sabit ve mobil İstasyonlarda muayene süreçlerinin takip edilmesi ve kurumumuzda güvenliğin sağlanması için gereklidir ve bu amaç ile sınırlıdır.

Kameraların yerleri, izleme faaliyetinin minimum düzeyde ve izleme amacıyla sınırlı bir biçimde sürdürülebilmesi için özenle belirlenmiştir.

Her istasyonda bir video kayıt sistemi muhafaza edilmektedir. Kayıtlar Genel Müdürlük ve istasyonlar özelinde yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından izlenmektedir.

3- TÜVTÜRK Tarafından Yürütülen Video Kamera İzleme Faaliyetinin Amacı

Video izleme sistemi, video ile gözetleme ve kayıt faaliyetlerinin bütünüdür. Bütün kameralar günde 24 saat, haftanın yedi günü kayıt halindedir.

Video kamera kullanılarak izleme yapılması, TÜVTÜRK'ün güvenlik politikasının bir parçasıdır. TÜVTÜRK bu sistemi yalnızca muayene süreçlerinin takip edilmesi, güvenliğin sağlanması, ve muhtelif alanlarının kontrolü amacıyla yürütmektedir.

4- Video Kamera İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanakları

TÜVTÜRK 18/09/2014 tarihli ve 66002798-225.03-47486 sayılı Araç Muayene Genelgesi'nin 2. Bölümünün 4. maddesi gereğince; tüm sabit ve seyyar araç muayene istasyonları, motosiklet muayene istasyonları ile traktör muayeneleri için kullanılan araçlarda muayeneleri kaydedecek kamera sistemleri bulunmak zorundadır.

5- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Kamera kayıtları, Seyyar araç muayene istasyonları ve traktör muayeneleri için kullanılan araç takip sistemlerinin T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından da izlenebilir olması zorunludur.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda TÜVTÜRK çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

6- TÜVTÜRK'ün Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verilerin Güvenliğini Sağlaması

Video izleme faaliyetlerinin bütünlüğünün ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için teknik ve organizasyonel önlemler alınmaktadır.

7- TÜVTÜRK'ün Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verileri Muhafaza Süresi

Tüm muayene istasyonlarından elde edilen görüntüler işleticilerin IVMS-4000 Kamera Kayıt Programına kaydedilir ve bu görüntüler en az 6 (altı) ay süre ile muhafaza edilir.

8- TÜVTÜRK İzleme Politikası Hakkında Kamunun Bilgilendirilmesi

TÜVTÜRK'ün video kameralar ile izleme faaliyeti, işbu bildirim metni ile TÜVTÜRK internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bunun yanı sıra, TÜVTÜRK istasyonlarında video kamera ile izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.

9- Video Kamera ile İzlenen İlgili Kişilerin Hakları

Her bir ilgili kişi, TÜVTÜRK tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, mevzuata uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerinin analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili kişi yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini info@tuvturk.com.tr adresine e-posta yoluyla veya +908502228888 telefon numarası ile iletebilir.

Kural olarak ilettiğiniz taleplere ilişkin olarak TÜVTÜRK tarafından en geç 30 gün içerisinde dönüş yapılacaktır. Eğer geri dönüş sağlamazsa bunun sebebi başvuran ilgili kişiye bildirilecektir.

TÜVTÜRK, ilgili kişi hakkında cezai veya disiplin soruşturması yürütülmesi gibi durumlarda, ilgili kişinin talebini yerine getiremeyebileceğini beyan eder. Bunun dışında, ilgili kişinin talebinin yerine getirilmesi diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali varsa, bu durumda talep belirli sınırlamalara tabi tutularak yerine getirilebilir.

over
.
Önerilen