• Araç Muayene İstasyonları
  • Güven verir. Değer katar.
Araç Muayene Randevusu Alın, Güncelleyin ya da İptal Edin.
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Randevu almak, güncellemek ve iptal etmek için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin Tüm bu işlemler için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin.
Ruhsat Örneği. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Tablet. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Mobil. Tüvtürk Araç Muayene
Hatalı Palaka Girdiniz. Tüvtürk Araç MuayeneLütfen Plaka Giriniz.

Kalite Politikamız

TÜVTÜRK olarak Türkiye'de trafik ve araç güvenliğinin arttırılmasını ve müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanmasını temel görevlerimiz olarak kabul ederiz. Bu çerçevede müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçları için en üst düzeyde değer yaratırken ilgili kamu kuruluşları, TÜVTÜRK İş Ortakları ve çalışanları ile kamuoyu beklenti ve ihtiyaçlarını da gözetiriz.

  • Türkiye'deki Araç Muayene İstasyonları'nın yeni işleticisi olarak, hizmet kalitemizle ve araç muayenesinde uzmanlaşmış personelimizle Türkiye ve Dünya'da örnek gösterilmeyi hedefleriz.
  • Sürekli gelişimi prensip edinerek çalışanlarımızın, süreçlerimizin, Kalite Yönetim Sistemi'mizin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için gereken şartları sağlayacak ve tüm kaynaklarımızı etkin, açık bir iletişim sistemi ile yöneteceğiz.
  • Muayene sürecinin etkinliğini güvenceye almak için hesap verebilir, ölçülebilir ve izlenebilir bir yönetim sistemi kuracak ve uygulayacağız.

Tüm bunları yaparken ana değerlerimiz arasında yer alan "Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Dürüstlük" ilkelerinden hiçbir koşulda ödün vermeyeceğiz.

Akreditasyon

TÜVTÜRK'ün tüm faaliyet alanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve operasyonları aynı Bakanlığın gözetiminde yürütülmektedir. TÜVTÜRK, ayrıca TS EN ISO/IEC 17020:2012 standartı uyarınca, bir kamu otoritesi olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından denetlenmekte olup, bu standarta göre akredite edilmektedir.

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk belgelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

TS EN ISO IEC 17020:2012 muayene kuruluşları hakkında temel standart olup, muayene kuruluşunun bağımsızlığını, tarafsızlığını, dürüstlüğünü ve teknik boyutta yetkinliğine ilişkin kuralları tariflemektedir.

2008'de başladığımız akreditasyon denetimlerimizde, risk süreçlerinden, karşılaştırma testleri ve personel yeterlilik testlerine, tarafsızlık ve gizliliğin güvencesinin sağlanmasından, cihazların bakım ve kalibrasyon süreçlerine, personelin muayene teknik bilgisi, eğitim ve deneyimlerinden, müşteri şikayetlerine, muayene belgeleri ile diğer kayıtların doğru düzenlenmesi ve güvenli arşivlenmesinden, iş güvenliğine kadar birçok önemli prosesin TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardına uygunluğu sorgulanmaktadır.

Araç muayenesi alanında Türkiye’de A tipi TS EN ISO/IEC 17020 akreditasyonuna sahip olan tek kuruluş TÜVTÜRK'tür. A tipi bağımsızlık şartı ilgili muayene süreçlerinde konunun taraflarından tamamen bağımsız olmayı gerektirmektedir.

Akreditasyon denetimleri kapsamında TÜRKAK, kuruluştan bugüne tüm istasyonlarımızda ve Genel Müdürlüğümüz'de 500’den fazla temas olmak olmak üzere yaklaşık 80 kişilik bir denetçi ekip ile 1000 adam /gün’den fazla denetim gerçekleştirmiştir. Denetimler, her biri kendi alanında uzmanlaşmış olan sektör temsilcilerinden, öğretim görevlilerinden, yabancı akreditasyon kuruluş temsilcilerinden ve TÜRKAK kadrolarından müteşekkil bağımsız yetkililerce gerçekleştirilmektedir.

TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim Anonim Şirketi Akreditasyon Sertifikası için Tıklayınız

TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim Anonim Şirketi Akreditasyon Sertifikası için Tıklayınız

over
.
Önerilen