• Araç Muayene İstasyonları
  • Güven verir. Değer katar.
Araç Muayene Randevusu Alın, Güncelleyin ya da İptal Edin.
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Randevu almak, güncellemek ve iptal etmek için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin Tüm bu işlemler için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin.
Ruhsat Örneği. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Tablet. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Mobil. Tüvtürk Araç Muayene
Hatalı Palaka Girdiniz. Tüvtürk Araç MuayeneLütfen Plaka Giriniz.

Aydınlatma Metni

Kişisel Veriler

TÜVTURK'e iletmiş olduğunuz Kişisel Bilgileriniz, TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş., TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. ve Yetkili Araç Muayene İstasyonları ile paylaşılarak, tüm bu şirketler ve bunların başta olmak üzere, altyapı ve hizmet sağlayıcıları ("gönderi şirketi", "çağrı merkezi", "danışmanlar", "pazar araştırma şirketleri", "veri saklama merkezleri") tarafından; 20 yıl süreyle saklanabilir ve onay vermeniz halinde aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılabilir.

TÜVTURK, kişisel bilgilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, bilgilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayacaktır. TÜVTURK, kişisel bilgilerinizi amacı dışında kullanmayacak ve rızanız yahut ilgili mevzuatta öngörülen bir diğer sebep olmaksızın 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir. Mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşları ile veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgiler son cümleden muaftır.

Kişisel verilerinizin kullanımı ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etmeniz mümkündür.

Ayrıca kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini; işleniyorsa bunların hangi kişisel bilgilerinize ilişkin olduğunu; kişisel verilerinizin işlenme amacını, verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, kişisel verilerinizin yurtiçinde veya yurtdışında ikamet eden üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, eğer verileriniz üçüncü kişilere aktarılmış ise bu kişilerin veya kişi kategorilerinin kimler olduğunu; bize her zaman sorabilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz, eksik veya yanlış toplanmış ise, bunların düzeltilmesini; kişisel bilgilerinizin değişmesi halinde bilgilerinizin güncellenmesini her zaman talep edebilirsiniz.

Hukuken şirketimiz tarafından saklanması gerekmeyen kişisel verileriniz ile ilgili olarak her zaman bilgilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteyebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin analiz edilmesi sonucunda, aleyhinize bir durum ortaya çıkmış ise bize her zaman itirazlarınızı yönlendirebilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramış iseniz, bu zararın giderilmesini her zaman talep edebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak üzere, TÜVTURK tarafından pozitif hukukumuzun “yazılılık” kriterleri dikkate alınarak sizler için belirlenen başvuru yöntemleri aşağıda yer almaktadır. İşbu formu esas alarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

  • Güvenli elektronik imzanız ya da mobil imzanız ile info@tuvturk.com.tr adresine bir e-posta göndererek, veya
  • Şahsi kayıtlı e-posta (KEP) adresinizi kullanarak, TÜVTURK'un KEP adreslerine (tuvturk.kuzey@hs02.kep.tr - tuvturk.guney@hs02.kep.tr) bir e-posta göndererek, veya
  • Yazılı başvurularınızı el yazısı ve imzanız ile TÜVTURK Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak.No: 21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer/İstanbul adresine yapacağınız şahsi başvuru ile, veya
  • Noter marifetiyle

başvuruda bulunabilirsiniz.

Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile TÜVTURK'e iletilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 7. maddesi hükümleri doğrultusunda belirlenecek ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Taleplerinizi mümkün olan en kısa süre içerisinde yanıtlamak konusunda elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğimiz ve her durumda gizliliğinizi korumak amacıyla özenli davranacağımız konusunda sizleri temin ederiz. Ancak talebinizi yanıtlamış olduğumuz halde aynı talebi bize tekrar tekrar iletirseniz veya isteğiniz, elimizden gelen tüm teknik veya teknik olmayan çabayı göstermemize rağmen yerine getirilemiyorsa veya talebiniz nedeniyle başkalarının gizliliği tehlikeye düşüyorsa isteğinizi yerine getiremeyeceğimizi peşinen beyan eder, anlayışınız için teşekkür ederiz.

TÜVTURK Yetkili Araç Muayene İstasyonları bilgilerine http://www.tuvturk.com.tr/is-ortaklarimiz.aspx web sitesinden ulaşabilirsiniz.

over
.
Önerilen