• Araç Muayene İstasyonları
 • Güven verir. Değer katar.
Araç Muayene Randevusu Alın, Güncelleyin ya da İptal Edin.
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Randevu almak, güncellemek ve iptal etmek için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin Tüm bu işlemler için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin.
Ruhsat Örneği. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Tablet. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Mobil. Tüvtürk Araç Muayene
Hatalı Palaka Girdiniz. Tüvtürk Araç MuayeneLütfen Plaka Giriniz.

Araçların İstasyonlara Getirilmesi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 30.06.2016 tarihli 2016/KDGM-16 /ARAÇ MUAYENE sayılı Genelge ile araçların muayene istasyonlarına getirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Genelge için burayı tıklayınız. Bu genelgenin getirdiği düzenlemelere uyulması amacıyla araçların muayene istasyonlarına getirilmesi ile ilgili yeni esaslar aşağıda paylaşılmaktadır.

Aracın herhangi bir muayene (Periyodik Muayene, Tadilat Sonrası Muayene, Tespit, Yola Elverişlilik ve Muayene Tekrarı) işlemi için Araç Muayene İstasyonu'na getirilmesi gerektiğinde, aracı getiren kişinin aşağıdaki durumlara* göre uygun olan belgeleri temin etmesi rica olunur.

Bir kişi aynı takvim ayı içerisinde 1 şahıs (özel kişi) ve bir de tüzel kişiliğe (kamu kurumları da bir tüzel kişiliktir) ait aracı vekâlet veya yetki belgesi olmaksızın muayeneye getirebilecektir. Bu hak 1 şahıs ve 1 tüzel kişilik aracı olmak üzere toplamda 2 adet araç ile sınırlıdır. Bir kişi aynı takvim ayı içinde vekâlet veya yetki belgesi olmaksızın 2 adet araç hakkını, 2 adet şahıs veya 2 adet tüzel kişilik aracını muayeneye getirerek kullanamaz. 2 adetlik hak, aynı takvim ayı içinde 1 şahıs ve 1 tüzel kişilik aracı için ayrı ayrı kullanılabilir. Kişiler sahibi oldukları araçları herhangi bir adet, vekalat veya yetki yazısı sınırlaması olmadan kendileri istedikleri kadar muayeneye getirebilirler.

Trafik Zabıtası tarafından getirilen veya evrakla Zorunlu Muayeneye sevk edilen araçlar uygulama dışındadır.

Durum 1 : Ruhsat sahibi olduğum aracı muayeneye getiriyorum.

 • Herhangi bir vekaletname ya da yazı istenmemektedir.
 • Yanınızda T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden birisi olmalıdır.
 • Birinci dereceden akrabalara (eş, anne, baba, kardeş, çocuk v.b.) ait araçlar için Durum 2 geçerlidir.

Durum 2 : Ruhsat sahibi olmadığım aracı muayeneye getiriyorum.

a) Muayeneye getirdiğim aracın ruhsattaki sahibi başka bir gerçek kişi.

 • Yanınızda T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden birisi olmalıdır.
 • Bulunduğunuz takvim ayı içinde istasyona getireceğiniz ilk aracı ek bir belge olmaksızın muayene yaptırabilirsiniz.
  • İlk muayenesine götürmediğiniz bir aracı Muayene Tekrarı'na götürmeniz halinde, o takvim ayındaki vekaletnamesiz araç getirme hakkını kullanmış olursunuz.
  • Bir takvim ayı içerisinde belgesiz muayene ettirdiğiniz aracın aynı ya da farklı takvim ayında yaptıracağınız Muayene Tekrarı ile vekaletnamesiz araç getirme hakkınızı yitirmemiş olursunuz.
  • Bir takvim ayı içerisinde belgesiz muayene ettirdiğiniz aracın farklı türde muayenelerini aynı takvim ayı içinde vekaletnamesiz olarak yaptırabilirsiniz.
 • Bulunduğunuz takvim ayı içinde istasyonlarda başka bir gerçek kişiye ait aracın muayenesini yaptırmış iseniz, ikinci araca ilişkin muayene talebinizde, ruhsatta belirtilen araç sahibinden alınmış noter onaylı vekaletname aslı gerekmektedir.
  • Vekaletname dahilinde ilgili araç ya da araçların farklı türden muayeneleri yaptırılabilir. Ancak, Vekaletnamede bir geçerlilik süresi belirtildi ise vekaletname süresi içinde geçerlidir.
  • Vekaletname ile muayeneye getirilen araçlar, muayene başarılı olana kadar vekaletnamede belirtilen kişi/kişiler tarafından muayeneye getirilebilir.
  • Vekaletname, bir kişiye ait birden fazla araç için, birden fazla kişi adına düzenlenebilir.
  • Vekaletnamede aracı muayeneye getirecek kişilerin T.C. kimlik numaraları, isim ve soyisimleri belirtilmelidir.

b) Çalıştığım, sahibi olduğum özel şirkete ait ya da şirketim tarafından uzun süreli kiralaması yapılan aracı muayeneye getiriyorum.

 • Yanınızda T.C kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden birisi olmalıdır.
 • Şirket çalışanları, şirket tarafından hazırlanan ve şirketin temsil ve ilzama yetkilileri tarafından imzalanmış yetkilendirme yazısı ile istasyona gelmelidir. Yetkilendirme yazısının içinde bulunulan yıl düzenlenmiş olması şartı yoktur. Ancak, Üzerinde tarih bulunmayan yazılar kabul edilmez.
 • Yetkilendirme yazısı dahilinde ilgili araç ya da araçların farklı türden muayeneleri ile Muayene Tekrar'ları yaptırılabilir
 • Yetkilendirme yazısı örnekleri için lütfen tıklayınız.
  • Yetkilendirme yazısında bir geçerlilik tarihi belirtildi ise, yazı geçerlilik süresi dahilinde geçerlidir.
  • Kuruluş muayene için vekil olarak tayin ettiği kişilerin kendi çalışanı olduğunu belirten bir ifadeyi (çalışanı, elemanı, yetkilisi vb.) yetkilendirme yazısına yazmalıdır.
  • Yazı birden fazla araç için, birden fazla kişi adına, her aracın hangi çalışan tarafından muayeneye götüreceği açıkça belirtilecek şekilde düzenlenebilir. Yazıda araç plakaları, plakasız araçlar için ise şasi numaraları açıkça belirtilmelidir.
  • Yazıda aracı muayeneye getirecek kişilerin T.C. kimlik numaraları, isim ve soyisimleri belirtilmelidir.
  • Yazıda şirket ünvanı, vergi dairesi ve numarası, yazıyı imzalayan kişinin adı, soyadı açıkça belirtilmelidir.
  • Muayene tarihinde geçerliliği bulunan şirket imza sirkülleri bulundurulmalıdır.
  • Aracı muayeneye getiren kişinin şirket çalışanı olduğunu kanıtlayan belgenin de hazır bulundurulması gerekmektedir.
 • Yazı yerine şirket yetkilileri tarafından, şirket çalışanlarına noter onaylı vekalet de verilebilir.
  • Vekaletname dahilinde ilgili araç ya da araçların farklı türden muayeneleri yaptırılabilir. Ancak, Vekaletnamede bir geçerlilik süresi belirtildi ise vekaletname süresi içinde geçerlidir.
  • Vekaletname ile muayeneye getirilen araçlar, muayene başarılı olana kadar vekaletnamede belirtilen kişi/kişiler tarafından muayeneye getirilebilir.
  • Vekaletname, şirkete ait birden fazla araç için, birden fazla kişi adına düzenlenebilir. Vekaletnamede aracı muayeneye getirecek kişilerin T.C. kimlik numaraları isim ve soyisimleri belirtilmelidir.
  • Vekaletnamede şirket ünvanı, vergi dairesi ve numarası açıkça belirtilmelidir.
 • Uzun süreli kiralaması yapılan (Operasyonel ya da Finansal kiralama) araçlar için;
  • Kiraya veren kuruluş tarafından aracı kiralayan kuruluş çalışanları adına yukarıdaki şartları yerine getiren bir yetki yazısı ya da vekaletname verilebilir.
  • Kiralayan kuruluş tarafından kendi çalışanlarına yukarıdaki şartları yerine getiren ve kiraya veren şirket bilgilerinin belirtildiği bir yetki yazısı düzenlenebilir.
 • Gerçek kişiye (Şahıs) kiralanan bir aracın,
  • Kiralayan kişi tarafından muayeneye getirilmesi halinde, kiraya veren kuruluş tarafından kiralayan kişi adına yukarıdaki şartları yerine getiren bir yetki yazısı verilebilir.
  • Kiralayan kişiden farklı bir kişi tarafından muayeneye getirilmesi halinde, kiraya veren kuruluş tarafından kiralayan kişi adına yukarıdaki şartları yerine getiren bir vekaletname verilebilir.
 • Aracın Şirket Ortağı ya da yetkilisi tarafından getirilmesi halinde;
  • Şirket ortakları veya yetkilileri araçlarını muayeneye getirdiklerinde şirket kaşesi altında kendi adlarına imzalayacakları yetki belgesini ibraz etmelidir.

c) Çalışanı olmadığım özel bir şirkete ait aracı muayeneye getiriyorum.

 • Yanınızda T.C kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden biri olmalıdır.
 • Bulunduğunuz takvim ayı içinde istasyona getireceğiniz ilk aracı ek bir belge olmaksızın muayene yaptırabilirsiniz.
  • İlk muayenesine götürmediğiniz bir aracı Muayene Tekrarı'na götürmeniz halinde, o takvim ayındaki vekaletnamesiz araç getirme hakkını kullanmış olursunuz.
  • Bir takvim ayı içerisinde belgesiz muayene ettirdiğiniz aracın aynı ya da farklı takvim ayında yaptıracağınız Muayene Tekrarı ile vekaletnamesiz araç getirme hakkınızı yitirmemiş olursunuz.
  • Bir takvim ayı içerisinde belgesiz muayene ettirdiğiniz aracın farklı türde muayenelerini aynı takvim ayı içinde vekaletnamesiz olarak yaptırabilirsiniz.
 • Bulunduğunuz takvim ayı içinde istasyonlarda başka bir tüzel kişiye ait aracın muayenesini yaptırmış iseniz, ikinci araca ilişkin muayene talebinizde şirket tarafından, tarafınıza noter onaylı vekaletname verilmeli ve bu vekaletnamenin aslı ile istasyona gelinmelidir.
 • Vekaletname dahilinde ilgili araç ya da araçların farklı türden muayeneleri yaptırılabilir. Ancak, Vekaletnamede bir geçerlilik süresi belirtildi ise vekaletname süresi içinde geçerlidir.
 • Vekaletname ile muayeneye getirilen araçlar, muayene başarılı olana kadar vekaletnamede belirtilen kişi/kişiler tarafından muayeneye getirilebilir;
 • Vekaletname şirkete ait birden fazla araç için, birden fazla kişi adına düzenlenebilir.
 • Vekaletnamede aracı muayeneye getirecek kişilerin T.C. kimlik numaraları isim ve soyisimleri belirtilmelidir.
 • Vekaletnamede şirket ünvanı, vergi dairesi ve numarası açıkça belirtilmelidir.

d) Resmi plakalı, konsolosluk tüzel kişiliği adına kayıtlı, belediyeye ait bir aracı muayeneye getiriyorum. (Kurumun kendisine veya başka bir kuruma ait resmi araç için)

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına kayıtlı resmi ve diğer (resmi hizmette kullanılan hususi araçlar) araçların muayenelerinde vekaletname/yetki yazısı aranmaz.
 • Konsolosluk tüzel kişiliği adına kayıtlı araçlar ile belediyelere ait olan araçlar resmi araç olarak değerlendirilir.
 • Belediyelerin kurduğu şirketlere ait araçlar veya bir hizmeti ifa etmesi için belediyeler tarafından kiralanan araçlar, resmi araç olarak değerlendirilmez. Bu tür araçlar sahiplik durumuna göre Durum 2,3 veya 4 kapsamında ele alınır.
 • Yanınızda T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden birisi olmalıdır.
 • Yanınızda herhangi bir kamu kurumunda çalıştığınızı gösteren bir kurum kimlik kartı bulunmalıdır.
over
.
Önerilen